Open menu

Jalostuksella parempaa lihaa

Jalostuksen tarkoituksena on parantaa lihan laatua, kehittää eläimistä kestävämpiä sekä parantaa tuotosta. Meillä Simmental-rodun jalostuksessa kiinnitetään erityistä huomiota eläimen runkoon, lihaksikkuuteen, luonteeseen sekä jalkoihin. Emo-ominaisuudet eli se miten lehmä hoitaa vasikkaansa, ovat myös periytyviä ominaisuuksia, joita kehitetään. Eläimet eivät saa olla agressiivisiä ihmistä kohtaan missään tilanteessa. Jos eläimessä havaitaan ns. luonneongelmaa, karsiutuu eläin pois karjasta. 

Siitossonnin valintaan vaikuttaa monia asioita. Kaikki yhdistelmät eivät ole tervetulleita. Liian iso kokoero sonnin ja lehmän välillä johtaa helposti liian isoon vasikkaan ja vaarana on vaikea poikiminen. Yksi perusasia onkin valita sonni- ja lehmäparit niin, ettei poikimavaikeuksia tule. Tavoitteena on, että lehmä poikii vasikan itse ilman ulkopuolista apua. Tähän on käytössä erilaisia laskennallisia työkaluja, joilla arvioidaan asiaa. Niissä huomioidaan emon ja sonnin syntymäpainot sekä laskennallinen indeksiluku, joka ottaa huomioon myös aiemmat sukupolvet.

 

Hosiken Simppa

synt. 29.1.2020

emoindeksi 100

kokonaisjalostusarvo 6

Rakennusarvostelu

kokonaispisteet 86

runko 85

lihakkuus 86

jalat 83

MT Onni Ritamäen Lennu  
 
 
 
Tapion Yläpilvi Levis av Stegatorp  
 
 

Syntymäpaino: 51kg , ind 106

Paino (200 päivää): 370kg, 1nd 108

Paino (365 päivää): 605kg

Poikimahelppous isänä: 103

Poikimahelppous emänisänä: 95